Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru efectuarea unor amenajări interioare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea amplasării unor echipamente medicale

Investiția propusă urmează a fi realizată în cadrul imobilului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – corpurile C1 (corpul central) și C3 (clădirea ambulatoriului, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4), unde vor fi amplasate, la terminarea proiectului, două aparate medicale: un angiograf periferic, respectiv un Computer Tomograf.

ANGIOGRAFUL DE PERIFERIE va funcționa în cadrul Laboratorului de Radiologie lntervențională și va fi amplasat într-un spațiu la parter, în cadrul clădirii C1- Ambulatoriului de Specialitate Radiologie.

COMPUTERUL TOMOGRAF va fi amplasat într-un spațiu destinat acestuia în cadrul clădirii ambulatorului, parter (clădirea C3 – camerele 19, 20, 21).

Pentru amplasarea ambelor echipamente medicale, sunt prevăzute a îndeplini toate condițiile tehnice din punct de vedere al spațiilor și al dotărilor cu instalații, echipamente și dotări, conform standardelor aplicabile, realizând o investiție complexă, funcțională, care răspunde tuturor cerințelor din punct de vedere al normativelor și legislației aplicabile, în corelare cu destinația obiectivului

Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi efectuate este de 1.602.444,31 lei inclusiv TVA Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 6 luni.

Translate »